درباره من
ای کاش می توانستی صدای گریه کردن هایم را هم بشنوی نه فقط صدای ویولنم را...
ســــــــــــــــــــلام
فرهاد هستم نویسنده ی این وبلاگ ، در حال حاضر دانشجو و به آموختن ویولن مشغولم. این وبلاگ رو برای کسایی که مثل خودم عاشــــHـــــق ویولن و موسیقی هستن درست کردم امیدوارم با ارائه ی مطالب مفید بتونم رضایت شما دوستای گلم رو جلب کنم.

لطفا با نظراتتون حمایت کنید،ممنون♥♥♥♥ H
اینم آدرس کانال آپاراتمه http://www.aparat.com/video/profile/index/username/FARHADMECA

~~~~~~ ~~~~~$$$$
...... ~~............$$**$$
~~~~~~~~~...$$$**$$
.................... $$$~~~'$$
~~~~~~~~$$$"~~~~$$
~~~~~~~~$$$~~~~.$$
~~~~~~~~$$~~~~..$$
~~~~~~~~$$~~~~.$$$
~~~~~~~~$$~~~$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$$
~~~~~~~~$$$$$$$
~~~~~~~.$$$$$$*
~~~~~$$$$$$$"
~~~~.$$$$$$$....
~~~$$$$$$"`$
~~$$$$$*~~~$$
~$$$$$~~~~~$$.$..
$$$$$~~~~$$$$$$$$$$.
$$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$
$$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$
$$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$
3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$
~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$
~'*$$~~~~$$$~~$$~~:$$
~~~$$$$~~~~~~~$$~$$"
~~~~~$$*$$$$$$$$$"
~~~~~~~~~~````~$$
.~~~~~~~~~~````~$$'$
~~~~~~~~..~~~~~~$$
~........~$$$$$$~~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~~$$$$$"~~.$$
~~~~~~~"*$$$$$......

ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ؟


نخیرم ﺩﺭﻭﻏﻪ .... باور نکنی هاااااااااا


ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ باهات حرف میزنمﻧﻔﺴﺎﻡ ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮ ﭘﺎﻣﻮ ﮔﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...


فقط همین...


ﻓﻘﻂ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻬﻢ ﻧﯿﺲ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺑﻬﺖ ﺧﯿﺮﻩ ﺑﺸﻢ، ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﺯﺕ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺭﻡ ...


فقط همین....


ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﻡ ....


فقط همین....


ﻓﻘﻂ ﻃﺎﻗﺖ ﺩﯾﺪﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯿﺘﻮ ﻧﺪﺍﺭﻡ ...


فقط همین ....


ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﺕ ﺁﺭﻭم میشم ..


فقط همین ....


ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺪﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ


فقط همین ...


ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯾﺖ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ...


فقط همین....


ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺗﻢ ...


فقط همین ...


ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺶ ﺩﻟﻢ تند تند ﺑﺮﺍﺕ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ ...


فقط همین....


ﻓﻘﻂ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪﻩ ...


فقط همین ....


ﻓﻘﻂ ﻧﻔﺴﺎﻡ ﺑﻪ نفست ﻭﺻﻠﻪ ....


ﻓﻘﻂ ...... ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿنه همین ..

موضوع: تصاویر-ویولن ,
نویسنده :فرهاد
تاریخ: شنبه یکم آذر 1393 ساعت: 10:55

♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♥♫♪♫♥♫♪♫♪♫

دانلود آلبوم همیشه در یاد استاد پرویز یاحقی در فایل zip شامل دو ترک در قطعه های ابوعطا و ماهور

دانلود فایل با حجم 41.92 MB

نویسنده :فرهاد
تاریخ: جمعه سی ام آبان 1393 ساعت: 11:15

نوشتـن را فرامــــــ ــــوش کـرده ام

 

                                     دستـم دِل به دِل نوشتـن نمی دهــــــــــــــــــــــــــــــد

 

کلمــات با مــن غریبگــــــــــــی می کننـد

 

خَفَقــانِ دلتنگــ ـــی

 

                     فضـای اتــاق را آلــــــــــوده کـرده اسـت

 

فـاصلــ ـــ ـــــ ـــــه

 

راه نفــــس هایم را مســــدود کـرده اسـت

 

تنهـــ ــایـی

 

تیــر را یک راسـت به قلبــــــــــــم نشانـه می گیـرد

 

                         و تیـر با شــــــدت تمـام به قلبــم برخـــــــــــــــــــــورد می کنـد

 

و قلبـم تا ابـــــد در کُمـایِ

 

              جُــــــدایـی

 

                                         محکــوم به زندگــــــــــی کـردن باقــی می مانــد

 

و مـــ ـــن

 

زیــر بـــــاران ایـن تنهــــایـی

 

                 زیــر هـِق هـِق چشمــانـی که دلتنـــــ ــــگ اند

 

شانـه به شانـه ی خـــــدایـی که

 

                                  با مـــن و دنیــــایم قهــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــر است

 

بــــی بهـــانه

 

                  بـــی تـــو

 

بـــی غـــــــرور

 

بـــی عطــر خــوش روزهـــــــایی که گذشـــت

 

                    تنهــا با کولـــه بـاری ازخاطــــــــــــرات تلــخ و شیـریـــن گذشتــه

 

مــرور می کنـم دوستـــــی ها را

 

                    قـــدم می زنـم عاشقــــــ ــــــی ها را

 

می بـــــــویم عطـرِ تــــَن تـو را

 

                                 می بوســــــــــــــــــــــــــــــــم لــب های آتشیــن تــو را

 

در آغـــوش می کِشـم لحظــه های دیــــــدار را

 

و به ســـــوگ  نشستـم

 

                             از آن روز

 

                                         تمـام روزهـا و شب هـای بــــــــــــــدونِ تــو را

 

بـــی تـو مــــن تنهـــایَم

 

          و دِلـــم به حــال خــودم می ســــوزد

 

                        که بـرای شــــ ــادی بهانــه ای باز نمی یابَــد

 

بـــی تــو از بـود و نبـود خستـــــــــــــــــــه ام

 

                                        از تکــرار کلافـــه ام

 

از تَـــداوم دَمــــادَم نَفــس

 

                    که هـر دَمَــش بــی حوصلگــــــــــی و بــی خبــری ست خستـــه ام

 

بـــی تــو مــــانده ام

 

چگونــه اشــــک هـایم را از مــــــادرم پنهــان کُنـم

 

      که با  نگاهــی به عُمــــــق تنهـــایی ام

 

                                                      پِـــــِـــــــــی می بَـرد ؟!

 

بـــی تــو مــــانده ام

 

چگونــه فرامـــــ ــــوش کنـم آن صَــدُم های ثانیـــه ای را

 

            که در هــوایِ عطـر آغــــوش ت

 

                                                  زندگـــــــــــــــی کـردم ؟!

 

نمی دانــم چــرا؟!

 

گـل های سُــــرخ عشـــق را پَـر پَـر کـردی

 

و مـرا در دشـت شقـــایق های داغ دار تنهــا گذاشتــــــــــــی

 

نمی دانــم به تـــاوانِ کُدامیــن گنـــاه ؟!

 

                                       مـرا محکـــوم به دلتنگـــ ــی کـردی و رفتــــــی

 

گنـاه مــــن تنهـا

 

              چیـدن همـانسیـب ممنوعــه

 

                                             از بهشـت لــب های تـــو بود

 

به راستـی چگونـه فرامـــوش کنـم

 

روزهــایی که با مـــــوسیقی صـــدای تـو آغـــاز میشـد

 

و با لحظـه لحظـه نجـــواهای عاشقانـــه ات در گوشــم

 

                                               می گذشـت و رنـگ آرامـــــش می گرفـت

 

و با بوســـه ها و عشـــــق بـازی های ت

 

                     به شـب می رسیـد و پــایـان می یـافــــت ؟!

 

نمی دانــم دِل ها

 

اگر می دانستنــد سَرانجامِشــــان جــــــدایـی ست

 

                                            بـاز ایـن گونـه عـــــــاشق می شدنـد یا نـه؟!

 

امـا می دانـــــم

 

                  دِل مــن

 

تا نهـــــایت پَـر پــــــــــــَروازِ تمـام مـرغ عشــق ها

 

          همیـن گونـه

 

پـــاک و ســـاده و بــــی ریـا

 

                             عـــــاشق مـرغ عشــق میشـد و می مـاند

 

و زیـن پَـس

 

               آشیــانه ی دِل

 

               جز او جــایی بـرای هیـــچ مــرغ عشقـــــــــــــــی نخواهـــد داشــت

 

بـدون تــا

 

            و بـرای همیشــــ ــــه

موضوع: تصاویر-ویولن ,
نویسنده :فرهاد
تاریخ: چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 ساعت: 9:55

اناالله وانا الیه راجعون مرتضی پاشایی این سیاره را ترک کرد


از طرف همه عاشقان و طرفداران و خانواده خاص این مصیبت دردناک را به خانواده اش تسلیت و آرزوی صبر و بردباری را از خداوند منان خواستاریم


مرتضی پاشایی خواننده جوان بزرگمرد و دوست داشتنی موسیقی پاپ پس از یکسال دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان،سرانجام صبح امروز جمعه 23 آبان 1393 در سن 30 سالگی به دیار حق شتافت

موضوع: تصاویر-ویولن ,
نویسنده :فرهاد
تاریخ: جمعه بیست و سوم آبان 1393 ساعت: 18:53
منو میشناســـی؟

همـــون پسری ام که

همیشه...

خنده رو لبآم بود

میخندیم میخندوندم

ولـــــی چی؟

دیگه همه چیز ازم میشنون

بجز قهقهه

بجز خنــده

بجز کلمه ی من امروز خوشحالم

چشامم عادت کردن

همه چیو میبینن

رفتنو

موندنو

دادو

عشقو

همه چیو همه چیو میبینن

چون یاد گرفتن اگه چیزیو نبینن اگه کارای اطرافیانتو نبینن

به صاحبشون ضربه میخوره

من که تنها چیزی که پشتم بوده سایمه

که اونـــــم تو تاریکیو ترس و تنهایی نیست میشه دیگه نمیاد    نیســــتی ببینی شبا حالم چجوریه :(

سخته هرشب گریه کردن:(

سخته هرشب مشت زدن به درودیوار:(

سخته بشنوی تنها نیستی ولی کسیو نبینی:(هرکی واسه کاری میخواد آدمو:(

ندیدم کسیو که خودمو بخواد:(

دارم اذیت میشم

دیگه از جایی به بعد میبری

هرچقدم آدم دورت باشه

بازم تنهایی

تنهــــــــــا

تنهــــــــــــــــــا

تنهـــــــــــــــــــــــــا

موضوع: تصاویر-ویولن ,
نویسنده :فرهاد
تاریخ: چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 ساعت: 23:44


موضوع: تصاویر-ویولن ,
نویسنده :فرهاد
تاریخ: دوشنبه دوازدهم آبان 1393 ساعت: 12:45
روزهایم،پُر می شوند،ازتمام آنچه که نباید باشد!ودائم خالی تر می شوند، از تمام آنچه نباید باشد!!!

و من ، معلق می مانم،میان چیزهایی که هست و نمی! خواهم،و چیزهایی که نیست و می خواهم..!!!

موضوع: تصاویر-ویولن ,
نویسنده :فرهاد
تاریخ: پنجشنبه یکم آبان 1393 ساعت: 20:53
دردی که انسآن را به سکوت وا میدارد بسیار سنگین تر از دردیست که انسان را ب فریاد وا میدارد و انسانها به فریاد هم می رسند...ب سکوت هم نمی رسند

موضوع: تصاویر-ویولن ,
نویسنده :فرهاد
تاریخ: پنجشنبه یکم آبان 1393 ساعت: 20:50

موضوع: تصاویر-ویولن ,
نویسنده :فرهاد
تاریخ: پنجشنبه یکم آبان 1393 ساعت: 20:25

...


نویسنده :فرهاد
تاریخ: پنجشنبه یکم آبان 1393 ساعت: 20:21
یک تابستون دیگه هم رفت با کلی "خاطره"

و پاییز اومد با کلی امید!

راستی چرا ما آدما به هرچیزی که هنوز نیومده امید داریم!؟؟

توی ساز زدن هم همینطوریه!نه؟!

وقتی می خوایم ساز زدن رو یاد بگیریم اندازه کل دنیا خوشحالی داریم! اما یه مدت که توش غرق میشیم همه چیز واسمون عادی میشه! تا اونجا که دیگه سازمون فقط خاک می خوره!!!

یادمون نره روزی رو که با چه شور و هیجانی اولین " آرشه" رو می کشیدیم!!!

یادمون نره که چقد انگیزه بود!!!

حالا اگه سازت یه گوشه داره خاک میخوره! بلند شو برو سر وقتش!!!!

ودوباره بهترین حس دنیا رو باهاش تجربه کن!نترس!فقط تجربش کن! حتی اگه این تجربه یادت رفته!!!

تو برای خودت آرشه را بکش!نه برای خوب نواختن!!

موضوع: تصاویر-ویولن ,
نویسنده :فرهاد
تاریخ: جمعه چهارم مهر 1393 ساعت: 12:46
چرا گرفته دلت،،،
مثل انكه تنهايى
چقدر هم تنها،،،
خيال ميكنم ،،،دچار ان رگ پنهان رنگ ها هستى،،
دچار يعنى عاشق
و فكر كن كه چه تنهاست ،،،
اگر ماهى كوچك،،،دچار ابى درياى بيكران باشد،،،
هميشه فاصله اى هست،،،،،
دچار بايد بود....

 

موضوع: تصاویر-ویولن ,
نویسنده :فرهاد
تاریخ: شنبه هشتم شهریور 1393 ساعت: 10:28

سلام به همه ی دوستان و از جمله ویولنیست های خودم و ویولنیست خودم براتون نت چندتا آهنگ ترکیه ای رو تو یه فایل زیب گزاشتم که همراه با آهنگ هم هستن که بهتر میتونین بنوازین.

امیدوارم خوشــــ♥ــتون بیآد

دانلود فایل زیپ با حجم 6.65 MB

نویسنده :فرهاد
تاریخ: دوشنبه سوم شهریور 1393 ساعت: 13:47

...

موضوع: تصاویر-ویولن ,
نویسنده :فرهاد
تاریخ: شنبه یکم شهریور 1393 ساعت: 22:53

آشوبم آرامشم تویی!
به هر ترانه ای سر می کشم تویی!

موضوع: تصاویر-ویولن ,
نویسنده :فرهاد
تاریخ: شنبه یکم شهریور 1393 ساعت: 22:52

موضوع: تصاویر-ویولن ,
نویسنده :فرهاد
تاریخ: شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 ساعت: 13:16
آغوشِ تــــــــــو که باشد ….

و تـــــــــپشِ هایِ قــــــــــلبتمیشود لالاییِ کــــــــودکانه ام …..

کــــــــنارم بـــــــــــمان ….مـــــــــیخواهم ..

صـــــــبح چشمانم در نگاهِ تــــــــو …

بیدار شود .. !!

 

موضوع: تصاویر-ویولن ,
نویسنده :فرهاد
تاریخ: جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ساعت: 10:50

♫♪صدادهی ویولن♪ ♫

 

 

با صدا برداری های حرفه ای یا غیر حرفه ای،نتیجه ی کار فرق می کند.صدای سازهم ،در اجرای زنده و

حضوری- بدون استفاده از وسایل الکترونیک و...-معلوم می شود.

در نوجوانی ،وقتی آوای دلنشین ویولن استادان برتر را می شنیدم و غرق شگفتی و حیرت و لذت معنوی می شدم،می گفتم:

چرا این صداها،اینقدر زیبا وسحرانگیزند؟ راز این نواهای جذاب آسمانی در چیست؟ در خود ساز؟ در پنجه و احساس نوازنده؟ شاید هم در جان ودل شنونده!؟

اجراهای زنده و یا ضبط شده ی بسیاری را بررسی کردم... درآن سال ها و سالهای بعد،نواهای دل انگیزی که از ویولن این استادان بی نظیر شنیدم همراه با پرسش هایی از ایشان-راز خوش آوایی آن سازها برایم آشکار شد و این نام های شریف و عزیز،برای همیشه با قلب و روحم پیوند خورد:

پرویز یاحقی-اسدالله ملک-حبیب الله بدیعی-علی تجویدی-سیاوش زندگانی-مجتبی میرزاده-شهرام فسازاده و ...(اظهار نظر درباره ی نوازندگان برتر خارجی بماند برای نوبتی دیگر.)

اکنون،پرده یی از آن رازها را برای شما می گشایم:

نخست باید اهل دل باشیم،با درک بالایی از موسیقی.

درک موسیقی ذاتی است،ولی با آموزش صحیح و تمرین زیاد،می شود آن را پرورش دادفدرک موسیقی و تشخیص صدای خوب ، یک سلیقه است.باید نوعی زیبا شناسی در وجود انسان باشد و حتما هم با روشی صحیح تربیت شود.

کسی که این سلیقه را ندارد،از یک ویولن خوب هم نمی تواند صدایی زیبا پدید آورد.حتی اگر نوازنده ی مشهوری هم باشد.

واما عوامل بعدی:

1-   داشتن ویولن خوب،خوش طنین و بدون عیب و نقص.( البته باسیم های ممتازی که زیاد هم کهنه نباشد، کمی کهنگی لازم است.)

2-   آرشه ی مناسب و استفاده از کلیفن مرفوب و صدالبته آرشه کشی ماهرانه!

3-   انگشت گذاری صحیح و دقیق، تسلط و تبحر نوازنده و آمادگی جسمی  و روحی او برای نواختن.

4-   مکان و زمان مناسب.

5-  وجود شنونده ی مشتاق و فهیم.

6-  انرژی مثبت،عواطف درونی،حسن سلیقه،انتخاب واجرای نواهای دلنشین و تاثیرگذار،حس و حال نوازنده که نقش اصلی را دارد.

7-  رابطه ی نوازنده با عالم بالا.

نویسنده :فرهاد
تاریخ: سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 ساعت: 23:10
مَن معنآیِ زندِگیـــــ ام رآ  در نُــــت های موسیــــقی  میبینَم . موسیـــــقی لذَتبــــخش ترین چیز در زندگـــی من اســـــت.

... i see my life in terms of music....♫♪♫♪♫

i get most joy in life out of music...♥♫♪♫♪♫

آلبرت انیشتین

موضوع: تصاویر-ویولن ,
نویسنده :فرهاد
تاریخ: چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 ساعت: 21:58

معرفی انواع برندهای ویولن و سازنده های معروف

دانلود فایل pdf

نویسنده :فرهاد
تاریخ: چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 ساعت: 13:55
دوستان
لینکهای ویژه
ابزارک های وبلاگ
 RSS 
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت


فال حافظ


دریافت کد پرواز حباب ها